ТОВ «ФІН КАПІТАЛ ПЛЮС»

ПРО КОМПАНІЮ

ТОВ «ФІН КАПІТАЛ ПЛЮС»

Код за ЄДРПОУ 40598014

Код КОАТУУ 8036600000; 02218,м. Київ, вул. Райдужна, буд. 4

Перелік фінансових послуг, які має право надавати ТОВ «ФІН КАПІТАЛ ПЛЮС» відповідно до законодавства України:

— надання гарантій;
— надання поручительств;
— надання позик;
— факторинг;
— фінансовий лізинг;
— надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
— залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов`язанням щодо наступного їх повернення.
Відокремлені підрозділи відсутні;
1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)

№ з/п

Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб — учасників (засновників, акціонерів) заявника

Код за ЄДРПОУ* юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків** фізичних осіб — учасників (засновників, акціонерів) заявника

Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або паспортні дані***, місце проживання фізичних осіб — учасників (засновників, акціонерів) заявника

1 Юридичні особи

1.1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФ СТАНДАРТ» 40584640 02218, м. Київ, вул. Райдужна, буд. 4
2 Фізичні особи

Усього: 1
Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

№ з/п

Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера)

Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФ СТАНДАРТ» 40521140 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМЛАЙТ» 04074, м. Київ, вул. Бережанська, буд. 4, офіс 207